Biała Księga

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe po podaniu ich w Serwisie klublewica.pl , jest Operator Serwisu:

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4/6/8, 00-489 Warszawa.

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowym podmiotem przetwarzającym Państwa dane wyłącznie w celach świadczenia na rzecz Administratora usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, jest firma: HEDEA Krzysztof Osiecki, ul. Kobylińskiego 14, 09-400 Płock

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Administrator otrzyma je od Państwa podczas zamawiania usługi Newsletter, lub podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego / kontaktowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) , b) oraz art. 9 ust. 2 lit d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyłącznie w poniższych celach:

  • wysyłki Newslettera zawierającego informacje związane z przedmiotem działalności Administratora (w przypadku zapisania się do usługi Newsletter),
  • zgłoszenia na wydarzenie lub nawiązania kontaktu zgodnie ze wskazanym celem (w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego / kontaktowego).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę Newsletter:

  • adres e-mail

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc nawiązać z Państwem kontakt zgodnie z określonym celem lub zgłoszeniem:

  • imię i nazwisko
  • adres email
  • numer telefonu kontaktowego
  • województwo
  • miejscowość

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane do świadczenia danej usługi lub zlecenia, Administrator nie będzie mógł realizować Państwu usługi bądź zlecenia.

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 24 oraz w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymacie Państwo Newslettera.

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać Newslettera.

Każdej osobie, której dane dotyczą (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Mają również Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, w szczególności w zakresie: usług IT, usług i produktów Administratora, organizacji i realizacji wydarzeń, akcji i przedsięwzięć, archiwizacji, obsługi korespondencji. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Administratora mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.

Serwis może zawierać linki do innych serwisów internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do serwisów internetowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Przechodząc na serwis internetowy strony trzeciej, Użytkownik podlegać będzie odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych, właściwej dla danego serwisu.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zakończy się realizacja złożonego przez Państwa zlecenia, lub – w przypadku usług o charakterze ciągłym – nie wycofają Państwo zgody na przetwarzanie danych. Administrator zapewnia, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona wyrażona.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał Państwa dane w postaci plików cookies, czego warunki zostały opisane w osobnej Polityce cookies, oraz w postaci informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analitics, w zakresie: adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Przetwarzanie plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej w celach analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Zasady przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Wszystkie cele związane z przetwarzaniem plików cookies zawarte są w punkcie 6 Polityki cookies.

@

Organizator Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

Lewica

© 2020 Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Projekt i wykonanie: Hedea.pl